Tậu xe như “đi chợ mua bó rau”, chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã đưa những siêu xe nào về gara trong những tháng vừa qua?

Chỉ trong vài tháng đầu năm 2024, “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ đã “kết nạp” nhiều mẫu xe độc lạ vào bộ sưu tập của mình, trong đó có những mẫu siêu xe là “tình cũ” của chủ tịch Trung Nguyên.