Một chiếc Ferrari F40 trị giá 3,3 triệu USD (khoảng 84 tỷ đồng) đã được giao cho một nhân viên 24 tuổi để vận chuyển...

ĐÁNH GIÁ SIÊU XE

Một chiếc Ferrari F40 trị giá 3,3 triệu USD (khoảng 84 tỷ đồng) đã được giao cho một nhân viên 24 tuổi để vận chuyển...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Scroll to Top