“Soi” chi tiết bộ 3 siêu phẩm McLaren Ultimate hơn 300 tỷ tại Việt Nam: Một chiếc về nước lặng lẽ rồi “ở ẩn” khi về tay dân chơi này?

Khác với 2 người em còn lại đánh bóng trước cho việc mình mua McLaren Senna và McLaren Elva là Hoàng Kim Khánh và Minh Nhựa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lặng lẽ chốt đơn chiếc McLaren Senna duy nhất nhập về Việt Nam.