Mới chỉ 7 người đóng đủ tiền sau khi đấu giá biển số, đại gia Thanh Hóa với 2 “siêu biển” hơn 45 tỷ đã đóng đủ tiền?

Gần 100 biển số đẹp đã đấu giá thành công trong 4 phiên đầu tiên, nhưng hiện mới chỉ có 7 người nộp đủ tiền. Trong đó, đại gia Thanh Hóa trúng cặp biển đấu giá 51K-888.88, 30K-567.89 với tổng hơn 45 tỷ vẫn im lặng.