Không chọn siêu xe, xe sang đắt tiền, biển số 51K-888.88 hơn 15 tỷ xuất hiện trên “xe bộ trưởng” Toyota Crown

Sau khi trúng đấu giá biển số 51K-888.88, người trúng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và siêu biển 51K-888.88 đã xuất hiện trên chiếc “xe bộ trưởng” Toyota Crown.