Nhìn lại những mẫu ‘siêu xe’ có thiết kế kỳ quặc nhất vượt thời gian

Nhìn lại những mẫu 'siêu xe' có thiết kế kỳ quặc nhất vượt thời gian